CV

cv

utbildning

Konstpedagogik i Samtida konstformer 15 hp/Umeå univ.        2017-18
Videoproduktion i Final Cut Pro och Avid MC (2v)                       2015
Grafikkurs ImagOn Intaglio type (7 v)                                          2015
Grafikkurs Collografi                                                                      2014
Konstpedagog                                                                                2005 - 06
Div. glaskurser (fusing, slumping, sandgjutning)                         2004/05+2008
Konstskolan Sunderby folkhögskola                                            2001-2004
Kreativitetspedagog                                                                      2001-2002
Solviks folkhögskola/konstlinjen                                                   1995-1996
Pedagogik A 30p + 3p                                                                    1995+2001
Rehabiliteringslinjen inriktn. arbetsterapi                                      1985-1988

separatutställningar

Kommande:
Kalix Konsthall                                                        2024 april

Tidigare:
Bodens Konstgille 2021 dec
Edelviks Folkhögskola/Burträskbygdens KF        2020 nov
Norrbottens museum                                             2019 
Galleri Lindberg/kulturnatten 2018                       2018
Piteå Konsthall sommarsalong                             2017
Kalix kommun – Vassholmen                                2013 
Galleri Sigvardsson, Rödby/Danmark                  2010
Skorpinjon Showroom  Umeå                               2009            
Lilla Galleriet Boden                                               2009              Kalix Konsthall                                                        2007      

jurybedömda utställningar i urval

Demokrati 100 år/Galleri Foajén                           2021 vår
Hands Off - KiN (3 utst)                                          2020-2021
Liljevalchs vårsalong                                               2019 jan      
Konstkalendern                                                       2018 
Edsvikens Konsthall Höstsalong                            2018 

Bothniasalongen X 2                                               2018
1.Norrbotten                                                             2/6-22/8
2.  Västerbottens museum                                      6/6 - 16/9  
Lessedra Art Gallery, Sofia/Bulgarien 15x15          2014-2015
Edsvik Konsthall Höstsalongen                              2013
Siknäs Bygdegård – ’Konst åt alla’                         2013
Lessedra Art Gallery, Sophia/Bulgarien 15x15       2013
Galleri SKÅDA Luleå, Mini Art i Norr, 10x10 cm       2011
Galleri SKÅDA Luleå ’Magmapriset’                        2 010
Galleri SKÅDA Luleå ’Energi’                                    2010
Galleri 37 Kungälv/Göteborg                                   2009-10
Galleri SKÅDA Julsalong                                          2009
Galleri 37 Julsalong, Göteborg                                2009
Lilla Galleriet Konstsalong Boden                           2008
Galleri Skåda Julsalong Luleå                                 2007
Galleri Skåda  Julsalong Luleå                                2006
The European festival of the Night Korpilombolo 2006
Norrbottens museum - Sunderby salongen Luleå2006
Norrbottens museum – Sunderby salongen          2004,
                                                                                   2003, 2002

samlingsutställningar 


Galleri Y/ KiN                                                             2021
Galleri Y/KiN                                                              2020
Galleri Foajén/KiN                                                    2019 okt Galleri 14 Boden                                                        2019  sep
Galleri Y/Sunderby folkhöskola                               2019  april  
Galleri Foajén Regionhuset Luleå                            2019 feb
Galleri Y/Sunderby folkhögskola/KiN                     2018

Saloon Dessin/Grand Palais Paris (inbjuden)         2017 feb    
Galleri Cosmopolitan, Göteborg                              2009
Galleri Ängel, KONSTSTAFETTEN (inbjuden)          2009
Luleå Konsthall ”Jubilarens val”,                              2008 x 8 
The European Festival of the Night                         2007

samt i urval:
Nya Läroverket Luleå 2007, Konst i det gröna Luleå 2007,
Länsstyrelsen Luleå 2006, Konst på Kyrkbacken Råneå , 2006, Hantverksmässsan Arcus Luleå 2005
Galleri Pictor , Luleå (examensutställning 1) 2004, Konstens Hus Luleå (examensutställning 2) 2004

konstprojekt

Naturens Dans
vår 2021 + del 2 2022
Konstprojekt med Land Art och Dans
för unga inom särskolan i Luleå och Arvisjaurs kommuner

Vi skapar tillsammans:
april - nov 2018
Konstprojekt för barn och ungas hälsa i samarbete med Region Norrbotten, VildaKidz Luleå, Deltakonst och Konsthallen i Luleå. 
Målgrupp: Barn från olika uppväxtmiljöer i åldern 9-12 år.


Färgrik: 
2010-sept 2012  (Kultur & Hälsa)
Målgrupp: kvinnor upp till 45 år som har kontakt med vården p.g.a. lätta och medelsvåra depressioner, trötthets- och stressyndrom samt smärtproblematik.
Mål/Syfte: Att se om konst och skapande aktiviteter kan öka glädje och livstillfredsställelse hos ovan beskriven patientgrupp med vision: ’Kultur på recept’.

Skriftlig rapport: Projekt FärgRik - Att söka den läkande kraften i kulturen’.
http://www.nll.se/upload/ku/stku/kultur%20och%20h%C3%A4lsa/FargRik-rapporten.pdf


Skapande Konst: ht 2007-ht 2008 (Kultur & Hälsa)
Målgrupp: Garnis rehabs inneliggande patienter = Neurologiskt/reumatiskt sjuka.
Mål och Syfte: Se om skapande aktiviteter/konst kan var ett verktyg i rehabiliteringsprocessen och främja hälsa.

Se film: ’Skapande Konst http://www.youtube.com/watch?v=1bdQm_hFtW0

Änglar och demoner: sommar 2006 
Eget skapande under ledning av konstpedagoger. 
Målgrupp: Alla barn som deltar i sommarens kommunala fotbollsskola i Luleå. Frilansupdrag

skapande skola

Skulptur/Papier maché med åk 6 Kalix kommun sept 2019

Animerad film med unga på mellanstadiet Övertorneå nov 2019

Land Art med åk 2 och 5 Ytterbyns skola/Kalix kommun sept/okt 2018

Nyfiken Grön: 2012-2014
Filmskapande för barn på låg- och mellanstadiet på skolor i Övertorneå, Jokkmokk och Luleå.


Lotta Engström Art © Copyright 2020. All Rights reserved